آسبادهای نشتیفان ، خواف ، خراسان رضوی آسباد ها یا آسیاب ‌های بادی نشتیفان خواف ا…

[ad_1]

آسبادهای نشتیفان ، خواف ، خراسان رضوی
آسباد ها یا آسیاب ‌های بادی نشتیفان خواف از بزرگ‌ترین مجموعه‌های خشت، گل و چوب بازمانده از دوره صفویه و بزرگ‌ترین و قدیمی ترین مجموعه آسبادهای جهان هستند. اغلب مورخین بنای آن ها را قبل از فتح ایران به دست مسلمین ذکر می کنند و برخی دیگر تکوین آنها را به ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مربوط می‌دانند.
در حفره زیر سنگ‌های موجود در فضای داخلی این آسباد دستگاهی ابتدایی وجود دارد که بر اساسِ کارِ اهرم می‌تواند به جای ترمز سنگ‌ها را به هنگام لزوم از حرکت باز دارد. یک مشکل عمده در استفاده از آسبادها این بوده است که باد در تمامی طول سال نمی ‌وزیده است. در گذشته این منطقه آسباد نقش اساسی و ارزنده ‌ای در معیشت و روند زندگی مردمان داشته است.
? @Siren_ima @houshangshamlu
Nashtifan Windmills, Khaf City , Khorasan Razavi Province ,
??

☝️☝️

[ad_2]

منبع

ممکن است شما دوست داشته باشید