بازنگری در آیین‌نامه داخلی مجلس/ ۱۰ بسته پیشنهادی برای تقویت شفافیت و نظارت

از سراسر وب

گروه پارلمانی «رکن آنلاین»: «حداقل50 درصد فعالیت‌های مجلس دقیقا مرتبط با آیین نامه داخلی است.» این را نمایندگانی که چندین دوره حضور در مجلس شورای اسلامی را تجربه کرده‌اند می‌گویند. از ابتدای تشکیل مجلس شورای اسلامی تاکنون، دو آیین نامه داخلی در سالهای ۱۳۶۲ و ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. آیین نامه داخلی کنونی مجلس نیز که در سال ۱۳۷۹ به تصویب رسیده است، به دفعات مورد اصلاح و بازبینی مجلس قرار گرفته است.

با این همه در آیین نامه داخلی فعلی مجلس با وجود اصلاحات مکرر اما به دلیل تغییر اقتضائات زمانی و ضعف در اعمال نظارت و شفافیت همچنان نواقصی وجود دارد. طبیعتا بروز مسائل جدید، افزایش تجربیات، تغییر در ساز و کارها بر مبنای تکنولوژی نیز مضاف بر دلایل دیگر بازنگری در آئین نامه داخلی را ضروری می‌کند.

نمایندگان مجلس یازدهم هم اصلاح آئین نامه داخلی را در قالب چند طرح دنبال می‌کنند. تا کنون در این دوره از مجلس  طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1397 و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب15/1/1391(ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی) که روز 30 شهریور ماه اعلام وصول شده، طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصولی 8 مهر ماه، طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۰ و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ۱۳۹۱/۱/۱۵ (ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی) مه 20 مرداد اعلام وصول شده و طرح اصلاح مواد (۷۲) و (۸۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که 24 تیر ماه اعلام وصول شده برای اصلاح و بازنگری در آیین نامه داخلی تدوین شده است. 

 

* خیز مجلس یازدهم برای یک اصلاح همه جانبه در آیین نامه داخلی
از سوی دیگر بر اساس ماموریتی که محمدباقر قالیباف به کمیسیون آیین نامه مجلس داده، این کمیسیون نیز بر اساس ۱۰ محور پیشنهاد اصلاح و بازنگری در آیین نامه را دنبال می‌کند.

در همین راستا محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست پنجشنبه، ۱۰ مهرماه کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در راستای ایجاد تحول در قوه مقننه حاضر شد و گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی ستاد اصلی اداره کشور و به تعبیر رهبر معظم انقلاب ریل گذار کشور است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس برای منابع مالی و اولویت های کشور تصمیم گیری کرده و بر اجرای آن نظارت می کند، اظهار داشت: با ربع قرن بررسی که در حوزه حکمرانی مجلس صورت داده‌ام به این نتیجه رسیده ام که این نهاد هنوز در مدار یاد شده قرار نگرفته است که یک دلیل آن آیین نامه و دلیل دیگر نوع رفتار نمایندگان در اجرای این قانون است.

* ایرادات ماهیتی آیین نامه و نابسامانی‌هایی که ایجاد کرده

وی در ادامه تمام هیمنه مجلس را آیین نامه داخلی آن دانست و افزود: آیین نامه صرفا به صورت شکلی رعایت می شود و در ماهیت ایراد دارد که باعث بروز برخی نابسامانی ها در قوای سه گانه کشور شده است لذا بعد از اصلاح آن باید به صورت ماهیتی به آیین نامه اعتقاد داشته باشیم.

قالیباف همچنین با تأکید بر ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بعد از بازنگری آن، یادآور شد: تا کنون اصلاحات زیادی روی این قانون در ادوار مختلف مجلس صورت گرفته که به صورت سلیقه ای بوده است از این را باید بدانیم روش اصلاح آیین نامه مهم است و نباید یک ماهه آن را به پایان رساند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان نحوه ارائه طرح ها و لوایح و اعلام وصول آنها را محل اشکال دانست و افزود: مجلس ستاد اداره کشور است و می تواند مشکلات اقتصادی که دلیل بروز آن صرفا اقدامات آمریکا نیست را برطرف کند؛ البته این امر نیاز به اصلاح بروکراسی دارد.

وی تأکید کرد: موارد اصلاح آیین نامه باید اولویت بندی شود و زمان‌بر شدن آن ایرادی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: قانون آیین نامه داخلی مجلس باید با کمک تما