شاه ایران یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای جهان سوم بود

از سراسر وب

محمد پورعبدالله، کارشناس بی‌بی‌سی: در دهه ۷۰ (میلادی) “شاه ایران” به عنوان یکی از خونخوارترین دیکتاتورهای جهان سوم شناخته می‌شد. تمام شواهد نشان می‌دهد “رضا پهلوی” دروغ می‌گوید و مردم را فریب می‌دهد؛ اگر روزی او به قدرت برسد ممکن است بدتر از پدرش باشد.