فارس من|مطالبه اپراتورهای پست برق فشار قوی به سرانجام رسید+سند

از سراسر وب

به گزارش خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، یکی از حساس‌ترین مشاغل مرتبط با حوزه صنعت برق، اپراتورهای پست‌های فشار قوی هستند که در سراسر کشور شرایط را به منظور تامین برق پایدار مهیا می‌سازند.

در ماه‌های گذشته مطرح شدن یک مطالبه توسط اپراتورها برق فشار قوی و تشکیل پویش‌های متعدد تحت عنوان کلاه‌زردها، این عضو از اعضای صنعت برق کشور را به صدر اخبار موجود در رسانه‌های کشور رساند.

*مطالبۀ اپراتورهای پست برق فشار قوی، تبدیل وضعیت از قرارداد کار معین به قرارداد رسمی

به گزارش رکن آنلاین، ماجرای مطالبه، اپراتور‌های پست برق فشار قوی کشور به مسئله تبدیل وضعیت آن‌ها بازمی‌گشت. در همین ارتباط یکی از اپراتورهای پست برق فشار قوی، در تشریح  مصالبه صنفی این گروه ضمن بیان این نکته که تبدیل وضعیت اپراتورها از قرارداد کار معین به وضعیت رسمی اصلی‌ترین مطالبه آن‌ها است، عنوان کرد:« نامه سازمان امور استخدامی به شمارۀ 1192186 مورخ 8خرداد ماه سال 96، به وزارت نیرو تکلیف نمود که اپراتورهای قراردادکارمعین پستهای فشار قوی برق کشور را در زمره مشاغل کارگری قرارداده و احکام کارگری را برای ایشان صادر کند و وزیر وقت طی بخشنامه‌ای به شماره 96/194/135/50/100، مورخ 17خردادماه سال 96 توانیر را مکلف به اجرای دستور سازمان امور استخدامی نمود اما شرکت توانیر تاکنون هیچ یک از بخش‌نامه‌ها و دستورات سازمان امور استخدامی را اجرا نکرده است.»

وی در توضیح بی‌اثر بودن اقدامات شرکت توانیر، گفت: « مقرر گردیده است که شرکت توانیر سالانه قریب به 60 درصد از بازنشستگان برق مناطق را جهت تبدیل وضعیت به اپراتورها تخصیص دهد، به عنوان مثال سهمیه تبدیل وضعیت شدگان نزدیک به 200 نفر بوده و با توجه به جامعه 4000 نفری اپراتورهای برق فشارقوی، قریب به 20 سال زمان لازم است تا آخرین اپراتور تبدیل وضعیت شود.»

این اپراتور قرارداد کار معین بیان کرد: « جناب آقای دکتر صالح اولیا معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو در نامه‌ای شماره 99/18264/500 مورخ 9تیرماه سال 99 خطاب به مدیر عامل توانیر دستور داد که چارت‌های بلاتصدی توانیر که قریب به 2000 موقعیت شغلی است، جهت تبدیل وضعیت به اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق کشور تخصیص داده شود و مابقی چارت‌های مورد نیاز را خود را نیز از وزارت نیرو تامین کند.»

*دستور وزیر به منظور پیگیری مطالبات کلاه زردها

پیگیری مطالبات اپراتورهای پست‌های فشار قوی کشور به منظور تبدیل وضعیت شغلی، علاوه بر برگزاری پویش‌ با ثبت سوژه‌های متعدد در سامانه «فارس من» خبرگزاری فارس از جمله «تعیین تکلیف اپراتورهای قرارداد کار معین پست‌های فشار قوی کشور» دنبال شد. در همین راستا و پس از پیگیری خبرنگار اقتصادی «رکن آنلاین»، سید حسین سجادی، معاون تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر با اشاره به اقدامات توانیر در راستای رسی