وهابی‌ها هم پیمان نوین رضا پهلوی را رد کردند

حضور شاهزاده رضا پهلوی در شبکه کلمه

از سراسر وب

شبکه وهابی کلمه، وابسته به خاندان پادشاهی آل سعود، پیمان نوین رضا ربع پهلوی را نشان قدرت‌ طلبی او دانسته و تاکید کرد پسر آخرین شاه ایران همچون پدرش دیکتاتور است و اهل تعامل و گفتگو نیست.