گاف‌های BBC در ترجمه مناظره انتخاباتی آمریکا!

از سراسر وب

شبکه بی‌بی‌سی فارسی در ادامه گاف‌های خود که به یک رویه در این شبکه تبدیل شده، در ترجمه زنده اولین مناظره انتخاباتی ترامپ و بایدن، بخش‌های مختلفی از آن را اشتباه ترجمه کرده و یا بدون ترجمه از کنار آن گذشته است که در این ویدئو نمونه‌هایی از آن را مشاهده می‌کنید.