آرشیو روزانه

۱۴۰۰-۰۴-۲۰

توضیحات : سنگ معلق گرز لنگر ، دره شهر ، سنگ عظیم بر روی سنگ کوچکتری به صورت مع…

💢💢💢 توضیحات : سنگ معلق گرز لنگر ، دره شهر ، سنگ عظیم بر روی سنگ کوچکتری به صورت معلق قرار گرفته و حوادث طبیعی مانند زلزله و طوفان تعادلش را برهم نزده است. ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ 🗾 Location : Gorz-e langar village , Kulkani Rural District, Majin…
ادامه مطلب ...