آرشیو روزانه

۱۴۰۰-۰۵-۰۵

دیوار مرزی با ایران از ورود مهاجرین غیر قانونی جلوگیری خواهد کرد

استاندار وان در بازدید از دیوارز مرزی ترکیه و ایران ضمن تاکید بر نقش موثر این دیوار در جلوگیری از مهاجرات غیر قانونی گفت که مرز مشترک میان دو کشور با پهپاد مورد رصد شبانه روزی قرار دارد.
ادامه مطلب ...