مرور برچسب

آبرسانی

آبرسانی به ۱۰۰۰ روستای محروم کشور تا ۳ ماه آینده

رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو، با اشاره به سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح‌های آبرسانی به ۱۰ هزار روستا، از آبرسانی به یک‌هزار روستای محروم ظرف ۳ ماه آینده خبر داد.