مرور برچسب

آبزیان

صید عقاب توسط اختاپوس

تصاویری عجیب از به دام افتادن عقاب ماهیگیر و درگیری با اختاپوس را مشاهده می‌کنید.