مرور برچسب

آبهای ازاد

ویژگی‌های جدیدترین ناوشکن ایرانی

ناوشکن «دنا» با برخورداری از ظرفیت دریانوردی اقیانوسی و بهره‌مندی از سیستم‌های پیشرفته، جدیدترین ناوشکن تمام‌ایرانی است که در آینده نزدیک به ناوگان نیروی دریایی ارتش ملحق خوهد شد.