مرور برچسب

آب اهواز

علت قطعی آب اهواز

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در خصوص قطع شدن سراسری آب در استان خوزستان توضیحاتی را ارائه داد.