مرور برچسب

آب شرب

کیفیت آب شرب منطقه ۱۹ افزایش یافت

شهردار منطقه ۱۹ از افزایش کیفیت آب شرب مصرفی شهروندان این منطقه با اجرای خط لوله در بزرگراه شهید تندگویان برای آبگیری از سد «ماملو» خبر داد.