مرور برچسب

آتنه فقیه نصیری

آتنه فقیه نصیری زیبایی اش را از دست داد!

آتنه فقیه نصیری بازیگر مشهور دهه هشتاد مدتی به خاطر بیماری اش از دنیای بازیگری دوری کرده بود که به تازگی با چهره‌ی ناراحت کننده در تلويزيون ظاهر شد. ص آتنه فقیه نصیری بازیگر خوش چهره ای که در دهه 80 بسیار پرطرفدار بود مدتی قبل به…