مرور برچسب

آثار پژوهشی

نقش مؤثر دفاع مقدس در ایجاد بازدارندگی دفاعی/ تعمیق روحیه خوداتکایی و بن‌بست‌شکنی از برکات دفاع مقدس…

رئیس ستاد ‌کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس باعث ایجاد چنان قدرت بازدارندگی شد که نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از سه دهه را ضمن تعقیب کامل آرمان‌ها و اهداف و دچار نشدن به استحاله، دنبال کرده و بحمدالله امنیت و آرامش را در اختیار دارد.

نقش مؤثر دفاع مقدس در ایجاد بازدارندگی دفاعی/ تعمیق روحیه خوداتکایی، ابتکار و بن‌بست‌شکنی از برکات…

رئیس ستاد ‌کل نیروهای مسلح گفت: دفاع مقدس باعث ایجاد چنان قدرت بازدارندگی شد که نظام جمهوری اسلامی تاکنون بیش از سه دهه را ضمن تعقیب کامل آرمان‌ها و اهداف و دچار نشدن به استحاله، دنبال کرده و بحمدالله امنیت و آرامش را در اختیار دارد.