مرور برچسب

آذربایجان_غربی_تراول

توضیحات : زندان سلیمان ، شهرستان تکاب ، . . پ.ن :حفره یا چاله به قطر دهانه ۶۵ م…

??? توضیحات : زندان سلیمان ، شهرستان تکاب ، . . پ.ن :حفره یا چاله به قطر دهانه ۶۵ متر عمق ۱۰۸ متر موسوم به زندان سلیمان با پلان سنگ چینی در حاشیه که از سبک سنگ چینی بی شک به دوره ساسانیان مربوط است. ⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫⚫ Location : Soleyman…