مرور برچسب

آرژانتین

تصاویری از سیل در آرژانتین

منطقه ای در شمال شرق آرژانتین پس از یک خشکسالی تاریخی و تنها یک ماه پس از تحمل آتش‌سوزی‌های گسترده که تالاب‌ها را ویران کرد، تحت تأثیر باران‌های سیل آسا قرار گرفت.

تصاویری از سیل در آرژانتین

منطقه در شمال شرق آرژانتین پس از یک خشکسالی تاریخی و تنها یک ماه پس از تحمل آتش‌سوزی‌های گسترده که تالاب‌ها را ویران کرد، تحت تأثیر باران‌های سیل آسا قرار گرفت.