مرور برچسب

آر کیو 170

موشک‌های ایرانی حریف می‌طلبند

موشک‌های ایرانی حریف می‌طلبند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که آمریکا مرد این میدان باشد؛ همان‌گونه که در عین‌الاسد سیلی سختی خورد و جرأت پاسخگویی نداشت.