مرور برچسب

آزادانه

اگه کرونا شرش رو کند از همین خونه های سنتی حمایت کنید ، زیر این پست هم کسب و ک…

?????? اگه کرونا شرش رو کند از همین خونه های سنتی حمایت کنید ، زیر این پست هم کسب و کارهاتون رو تبلیغ کنید ، بلکه مشکلی حل شه? ‌ خانه تاریخی رضا قلی نژاد، ‌ بنای خانه رضا قلی نژاد مربوط به دوران قاجار است و در محله سرچشمه گرگان واقع…