مرور برچسب

آزادسازی خرمشهر

نبرد عرصه اقتصاد و معیشت سنگین است

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: در عرصه اقتصاد و معیشت نبرد، نبرد سنگینی است و قطعاً ایستادگی در مقابل دشمنان، نتیجه آزادی خرمشهر را برای ما رقم خواهد زد.