مرور برچسب

آزاد سازی سهام عدالت

سهام عدالت در آستانه آزادسازی کامل

کارشناس بازار سرمایه گفت: هیچ چیزی در بازار قابل پیش بینی نیست، ولی تنها چیزی که قابل پیش بینی خواهد بود، این است که افراد هر زمانی که بتوانند چیزی را بفروشند به این کار اقدام می‌کنند.