مرور برچسب

آزاد

فاطمه رجبی آزاد شد

فاطمه رجبی روزنامه نگار که از ۳۰ شهریور در زندان‌اوین بازداشت بود، از زندان آزاد شد. اصلاحات نیوز: فاطمه رجبی روزنامه نگار که از ۳۰ شهریور در زندان‌اوین بازداشت بود، از زندان آزاد شد. رجبی خبرنگار روزنامه هفت‌صبح و بورسان است.