مرور برچسب

آپدیت ساعت هوشمند

تحریم ها بی‌اثر می‌ شود

رییس جمهوری با بیان اینکه امروز در کشور منطقه قرمز و نارنجی نداریم، ‌گفت: باید شرایط کنترل ویروس کرونا را پایدار نگه داریم تا به روزی برسیم که در استان‌ها هیچ فوتی و حنی بستری نداشته باشیم.