مرور برچسب

امیر موسوی

پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ترکیبی «ذوالجناح» جلوه اقتدار و توانمندی جوانان ایرانی است

سرلشکر موسوی در پیامی با تبریک پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ترکیبی ذوالجناح تأکید کرد: پرتاب تحقیقاتی ماهواره‌بر ترکیبی «ذوالجناح» جلوه‌ای از اقتدار، توانمندی و دانش دفاعی جوانان این مرز و بوم است.

رزمایش اقتدار نزاجا بیانگر مهارت‌های نیروی انسانی در اجرای عملیات ترکیبی بود

فرمانده کل ارتش با بیان اینکه رزمایش اقتدار نزاجا بیانگر مهارت‌های نیروی انسانی در اجرای عملیات ترکیبی بود، گفت: آنچه در این رزمایش مشاهده شد، نشان‌دهنده، قدرت، روحیه، انگیزه چهره‌های مصمم بود که برابر برنامه زمان‌بندی شده به خوبی اجرا شد.