مرور برچسب

تیم ملی فوتبال عراق

تغییر اسکوچیچ در دفاع کناری جواب داد

سرمربی تیم ملی ایران در حالی تیمش را برابر عراق روانه میدان کرد که در کانالهای دفاع کناری اش تغییراتی ۱۰۰درصدی ایجاد کرد و از آن هم نتیجه گرفت.