مرور برچسب

جنگ لیبی

هیچ کشوری توان مقابله با قدرت نظامی ایران را ندارد/ شرط قذافی برای دادن موشک به ایران در زمان جنگ چه…

وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس گفت: در حال حاضر هیچ قدرتی در دنیا توان مقابله با ما را ندارد و اگر هم دشمنان کوچکترین اقدامی انجام دهند با پاسخی پشیمان‌کننده روبه رو خواهند شد.