مرور برچسب

حسن ریوندی

حس ریوندی گرامی دلار را با جیب مردم جبران می کند!

حسن ریوندی برای بلیط کنسرت طنزش ۶۵۰ تومان از هر نفر می‌گیرد که با سر وصدا زیادی روبه رو شده است. خبر کنسرت خنده حسن ریوندی در کیش، با واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. برخی کاربران شرایط را برای برگزاری چنین کنسرتی…