مرور برچسب

حمله به ایران

تناقض‌های یک ذهن بیمار؛ درخواست حمله به ایران برای نجات مردم

علی‌نژاد در حالی با ادعای حمایت از ایرانیانی که مدعی است جمهوری اسلامی آنان را کشته اشک تمساح می‌ریزد و از ناتو درخواست حمله نظامی به کشور می‌کند که منطقا وقوع چنین اتفاقی قطعا موجب کشتار ایرانیان زیادی خواهد شد.مصاحبه مسیح علی‌نژاد با…