مرور برچسب

حمله به مامور پلیس

تفاوت حمله به مامور پلیس در ایران و امریکا

حمد حسن قدیری ابیانه در کانال خود نوشت : یک آتش نشان بازنشسته در جریان حمله به کنگره ۶ ژانویه ۲۰۲۱ یه کپسول آتش نشانی رو به طرف افسران پلیس پرت کرده بود به ۴ سال زندان محکوم میشه اما اینجا طرف با قمه و تفنگ افتاده به جون نیروی امنیتی و پلیس…