مرور برچسب

حمید کاظمی

مرگ مشکوک نخبه شیرازی در آلمان

دکتر حمید کاظمی رودبالی، دانشجوی دوره دکترا که به گفته خانواده‌اش به شکلی مشکوک در آلمان فوت کرده است، در شیراز تشییع و به خاک سپرده شد.