مرور برچسب

دافوس ارتش

ساخت تجهیزات دفاعی مدرن/ در بیان پیشرفت‌های پهپادی معذوریت داریم

امیر سرتیپ دادرس گفت: در حوزه پهپاد نه‌تنها از دنیا عقب نیستیم، بلکه به دستاورد‌هایی در این رابطه دست یافته‌ایم که گفتن آن ممکن است به مصلحت نباشد. ما تجهیزات مدرنی داریم که شاید در برخی حوزه‌ها از سطح دنیا نیز بالاتر باشد.