مرور برچسب

دفاع مقدس, حجت الاسلام شیرازی

تکلیف مردم در انتخابات

مردم خوب کشورمان باور دارند، انتخاب اصلح یعنی انتخاب فردی که کاردان، کارآمد، باتقوا، دشمن شناس، استکبارستیز و مدافع حقوق مظلومان و محرومان است.

تکلیف مردم در قبال مسئولین

وقتی مردم و مسئولین حقوق یکدیگر را رعایت کردند و در مسیر دینداری یکدیگر گام برداشتند و معنویت در جامعه رشد کرد، برکات الهی از زمین آسمان بر این جامعه سرازیر می شود.

دموکرات و جمهوری‌خواه دو روی یک سکه هستند/ دولت باید با گفتمان مقاومت و ولایت همراه باشد

حجت‌الاسلام شیرازی با بیان اینکه دموکرات و جمهوری‌خواه دو روی یک سکه هستند، تأکید کرد که انتخابات اخیر آمریکا در رقابت ترامپ و بایدن، به یقین با نوع برخورد‌های نامزد‌ها و آشوب‌های پس از انتخابات، مسیر انهدام استکبار جهانی را هموارتر می‌کند.

ترامپ یا بایدن؟

در دوران هر رئیس جمهور آمریکا از جمهوری‌خواه و دموکرات، فشارهای گوناگونی را بر نظام و ملت ایران وارد کردند.