مرور برچسب

دفاع مقدس, سایبری

نیازمند اراده جدی دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هستیم/ باید حکمرانی ملی خود را در فضای سایبری…

سردار سرتیپ جلالی گفت: نیازمند یک اراده جدی از سوی دولت برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات هستیم؛ البته برای استقرار کامل این شبکه نیازمند یک فهم مشترک از موضوع و اهمیت آن نیز هستیم.