مرور برچسب

دفاع مقدس, سردار محبی

انجام ۱۴۰ فعالیت با هدف ترویج ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس/ سازماندهی ۱۱ هزار و ۷۰۰ فرهنگ‌یار در سپاه

سردار محبی گفت: هر سال بالغ بر ۱۴۰ فعالیت از جمله گردهمایی‌های فرهنگی توسط معاونت فرهنگی و تبلیغات در سطح سپاه برگزار می‌شود؛ برنامه‌هایی که با هدف انتقال ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس به نسل جوان صورت می‌گیرد.