مرور برچسب

دفاع مقدس, سردار مهدی پور

تشکیل ستادی فاقد زیرساخت برای مقابله با کرونا/ مرکزی قوی برای پایش تهدیدات زیستی نداریم

سردار علی مهدی‌پور گفت: اقداماتی که در گذشته توسط قرارگاه پدافند زیستی صورت گرفته بود و آماده‌سازی‌های نسبی که برای مقابله با تهدیدات زیستی به‌وجود آمده بود به یکباره کنار گذاشته شد و ستادی بدون زیرساخت‌های از قبل پیش‌بینی شده، ایجاد شد.

تشکیل ستادی فاقد زیرساخت برای مقابله با کرونا/ کشور مرکزی قوی برای پایش تهدیدات زیستی ندارد

سردار علی مهدی‌پور گفت: اقداماتی که در گذشته توسط قرارگاه پدافند زیستی صورت گرفته بود و آماده‌سازی‌های نسبی که برای مقابله با تهدیدات زیستی به‌وجود آمده بود به یکباره کنار گذاشته شد و ستادی بدون زیرساخت‌های از قبل پیش‌بینی شده، ایجاد شد.