مرور برچسب

دفاع مقدس, سردار وحیدی

موج‌سواری برخی کشورها بر تحولات قفقاز/ اسرائیل قطعاً نابود می‌شود

سردار وحیدی با اشاره به تحولات اخیر منطقه قفقاز گفت: آزادی سرزمین‌هایی که توسط ارمنستان تسخیر شده بود، تحول مهمی در منطقه محسوب می‌شود که البته برخی کشور‌ها سعی داشتند از این حق طبیعی ملت آذربایجان سوء استفاده کنند تا این کشور را تحت سلطه…

موج‌سواری برخی کشورها بر تحولات قفقاز

سردار وحیدی با اشاره به تحولات اخیر منطقه قفقاز گفت: آزادی سرزمین‌هایی که توسط ارمنستان تسخیر شده بود، تحول مهمی در منطقه محسوب می‌شود که البته برخی کشور‌ها سعی داشتند از این حق طبیعی ملت آذربایجان سوء استفاده کنند تا این کشور را تحت سلطه…

«جهانِ آمریکایی» در حال انتقال به «جهان پسا آمریکا» است

سردار «احمد وحیدی» گفت: شخصیت‌های خود آمریکا می‌گویند که جهان در حال انتقال از «جهانِ آمریکایی» به «جهان پسا آمریکا» است؛ دیگری می‌گوید آمریکا موقعیت هژمونی خود را از دست داده و هرگز بدست نخواهد آورد. دیگری می‌گوید سقوط آمریکا اتفاق افتاده…