مرور برچسب

دفاع مقدس, عقیدتی سیاسی

کدخداپرستی به جای خداپرستی، بزرگترین آفت جامعه جهانی است

حجت‌الاسلام محمدحسنی با تاکید بر اینکه بزرگترین آفت جامعه جهانی، کدخداپرستی به جای خداپرستی است، گفت: رزمایش‌های مقتدرانه اخیر ارتش، ثمره خودباوری است و این رزمایش‌ها غرور مثبت ملی را در جامعه ارتقاء بخشیده است.

کدخدا پرستی به جای خدا پرستی، بزرگترین آفت جامعه جهانی است

حجت الاسلام عباس محمدحسنی، در جمع اساتید دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی ارتش، با تاکید بر اینکه بزرگترین آفت جامعه جهانی، کدخدا پرستی به جای خداپرستی است، گفت: رزمایش‌های مقتدرانه اخیر ارتش، ثمره خود باوری است، این رزمایش‌ها غرور…