مرور برچسب

دفاع مقدس, مستشاران خارجی

توانایی صادارت تجهیزات دریایی را داریم/ با پول یک شناور خارجی پنج ناوشکن می‌سازیم

امیر شاه‌کرم با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی در ساخت شناورهای کلاس سبک و نیمه‌سنگین گفت: مرکز طراحی و برنامه‌ریزی ساخت شناور‌های نیروی دریایی قادر است با هزینه یک ناوشکن خارجی پنج ناوشکن در داخل بسازد.