مرور برچسب

دفاع مقدس, هواپیما ربایی

هواپیماربایی حربه نخ‌نما شده دشمنان در تضعیف امنیت ملی ایران

به نظر می‌رسد هدف اصلی دشمنان از توسل مجدد به این اقدامات سخیف و کور جدای از ناامن جلوه دادن امنیت قلمرو هوایی ایران، به چالش کشیدن امنیت ملی جمهوری اسلامی و ضربه‌پذیر بودن آن و بهره‌وری سیاسی و تبلیغاتی از آن باشد.