مرور برچسب

دموکرات ها

ترامپ یا بایدن؟

در دوران هر رئیس جمهور آمریکا از جمهوری‌خواه و دموکرات، فشارهای گوناگونی را بر نظام و ملت ایران وارد کردند.