مرور برچسب

دموکراسی

بدون مردم نمی‌توان به جنگ حاشیه نشینی رفت

یک فعال جهادی در یادداشتی با اشاره به ضرورت حضور مردم در تمام لایحه های سیاستگذاری گفت: بدون مردم نمی توان به جنگ حاشیه نشینی رفت و باید مردم را برای نجات مردم بسیج کرد.