مرور برچسب

دودکش

شگفتی های زنجان یا ؟ ‌ دودکش جن ، ماهنشان ، ‌ این بنای سر به فلک کشیده دودکش …

?????? شگفتی های زنجان یا ؟? ‌ دودکش جن ، ماهنشان ، ‌ این بنای سر به فلک کشیده دودکش جن نام دارد و از جنس خاک رس فشرده شده است ، که روی آن تخته سنگی قرار دارد که آن را شبیه به کرده اما در اصطلاح زمین شناسی به آن "هودو" گفته میشود.…

شگفتی های زنجان یا ؟ ‌ دودکش جن ، ماهنشان ، ‌ این بنای سر به فلک کشیده دودکش …

?????? شگفتی های زنجان یا ؟? ‌ دودکش جن ، ماهنشان ، ‌ این بنای سر به فلک کشیده دودکش جن نام دارد و از جنس خاک رس فشرده شده است ، که روی آن تخته سنگی قرار دارد که آن را شبیه به کرده اما در اصطلاح زمین شناسی به آن "هودو" گفته میشود.…