مرور برچسب

دولت آمریکا

موشک‌های ایرانی حریف می‌طلبند

موشک‌های ایرانی حریف می‌طلبند؛ اما بعید به نظر می‌رسد که آمریکا مرد این میدان باشد؛ همان‌گونه که در عین‌الاسد سیلی سختی خورد و جرأت پاسخگویی نداشت.