مرور برچسب

دولت تدبیر و امید

دولت روحانی مقصر کاهش ارزش پول ملی است

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دولت روحانی با اقدامات اشتباه خود باعث کاهش ارزش پول ملی شد و اگر به تدریج ارز ترجیحی را حذف می‌کرد، نیاز نبود دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی بزند.

افزایش شاخص آسیب های اجتماعی در هشت سال گذشته

یک جامعه شناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه در هشت سال دولت تدبیر آسیب های اجتماعی با افزایش روبرو بودند، گفت: دولت سیزدهم حل مسائل اجتماعی را باید اولویت کار خود قرار دهد.

افزایش شاخص آسیب های اجتماعی در هشت سال گذشته

یک جامعه شناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه در هشت سال دولت تدبیر آسیب های اجتماعی با افزایش روبرو بودند، گفت: دولت سیزدهم حل مسائل اجتماعی را باید اولویت کار خود قرار دهد.

افزایش شاخص آسیب های اجتماعی در هشت سال گذشته

یک جامعه شناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی با اشاره به اینکه در هشت سال دولت تدبیر آسیب های اجتماعی با افزایش روبرو بودند، گفت: دولت سیزدهم حل مسائل اجتماعی را باید اولویت کار خود قرار دهد.