مرور برچسب

دولت سوم روحانی

مجلسی‌ها داوطلب اخذ مناصب دولتی نیستند

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: احدی از همکاران ما در مجلس شخصا داوطلب اخذ مناصب دولتی نیست و کسی را نیز تحمیل نخواهد کرد تا دست رئیس‌جمهور منتخب کاملا باز باشد.

قهرکردن با صندوق رای مشکلی را حل نمی کند

نماینده مردم قم گفت: به اعتراض بزرگ برای تغییر شرایط کشور علیه بانیان و شرکای وضع موجود بپیوندید و از تکرار وضع موجود جلوگیری کنید تا دولتی مردمی برای ایرانی قوی به وجود آید.