مرور برچسب

دولت های غربی

فرانسه دست از بازی خطرناک خود بردارد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مواضع اسلام‌ستیزانه رئیس جمهور فرانسه و حمایت او از انتشار کاریکاتورهای موهن علیه رسول گرامی اسلام (ص) را محکوم کرد.