مرور برچسب

دیوان داوری دعاوی ایران

آمریکا به استرداد اموال صداوسیما موظف شد

دیوان داوری دعاوی ایران ـ آمریکا مستقر در لاهه هلند، دولت آمریکا را به استرداد اموال رسانه ملی یا پرداخت مابه‌ازای آن به ارزش تقریبی یک میلیون و ۳۰۰ هزار دلار محکوم کرد.