مرور برچسب

دی ماریا،

دوست مسی یکی از رقبای طارمی شده است.

انتقال آنخل دی ماریا، ستاره یوونتوس به بنفیکا که باشگاه پرتغالی است، مورد موافقت طرفین واقع شده است. فابریزو رومانو خبرنگار سرشناس ایتالیایی خبر داد باشگاه بنفیکا با دی ماریا برای امضای قرارداد یک ساله به توافق رسیده و تمام جزئیات قرارداد…