مرور برچسب

ذبیح الله مجاهد

ذبیح الله مجاهد: مخالف تحصیل نیستیم

سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه ای ضمن اشاره به مسئله «ظرفیت»، اعلام کرد که این گروه در تلاش است تا در سال جدید مدارس و دانشگاه ها را در افغانستان برای دختران و زنان باز کند.

ذبیح الله مجاهد: مخالف تحصیل نیستیم

سخنگوی گروه طالبان در مصاحبه ای ضمن اشاره به مسئله «ظرفیت»، اعلام کرد که این گروه در تلاش است تا در سال جدید مدارس و دانشگاه ها را در افغانستان برای دختران و زنان باز کند.