مرور برچسب

ذخیره

توصیه یکی از مسئولان :هرجی دلار دارید بفروشید!

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین به ذخیره‌کنندگان دلار اخطار توئیتری مهمی داد و نوشت:‌ «‌رفقا؛ هرچه دلار ذخیره کردید بریزید بازار، یکی از توافقات پکن سرازیر شدن درهم از طرف اماراته که از یکشنبه کلید میخوره.» رئیس اتاق بازرگانی ایران و…